PZD – Okręg Sudecki

Działkowcy ROD „Biały Kamień” w Wałbrzychu świętowali Dzień Działkowca

Ruch ogrodnictwa działkowego datuje się w naszym kraju już od ponad 120 lat i obchodzenie Dni Działkowca powstania stało się już tradycją.

W dniu 14 września br. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Biały Kamień” w Wałbrzychu odbyły się Ogrodowe Dni Działkowca.

W obchodach z ramienia Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD uczestniczyła przedstawicielka Okręgu Sudeckiego – Lidia Miszta, ponadto zaproszenie przyjęli i przybyli  na obchody posłowie na Sejm RP z ramienia PO: Tomasz Siemoniak,  Agnieszka Kołacz- Leszczyńska, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, a także władze samorządowe: Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej i Radny Rady Miejskiej Wałbrzycha Ryszard Nowak oraz przedstawiciel policji z V Komisariatu sierżant Michał Polesiak.

Po otwarciu uroczystości ww. goście honorowi zabierali głos, zgodnie udzielając poparcia dla idei ogrodnictwa działkowego i wskazując, iż Ogrody mają ogromny potencjał, który trzeba umiejętnie spożytkować dla lokalnej społeczności, przy czym niewątpliwym jest, że Ogrody chronią nasze zdrowie jako największy  „producent” tlenu w miastach, a  zieleń ogrodowa i ROD pozostają jednym z najbardziej pożądanych urządzeń użyteczności publicznej w miastach.

Niezwykłym akcentem było przygotowanie przez Zarząd ROD obchodów jubileuszu 41-lecia użytkowania działki i sprawowania mandatu przez Wiceprezesa Zarządu ROD „Biały Kamień”- Lucjana Wójcika. Z tej okazji Zarząd ROD przyznał jubilatowi odznakę „Za Zasługi dla ROD”, dyplom okolicznościowy i ufundował prezenty rzeczowe, które wręczył Prezydent Wałbrzycha. Podobne upominki, ufundowane przez Radę Wspólnoty Samorządowej, wręczył radny Ryszard Nowak, nie zabrakło także  dyplomu uznaniowego i prezentów od Prezesa Okręgu Sudeckiego PZD.  Tak więc Ogrodowe Dni Działkowca były znakomitą okazją, aby wyrazić uznanie dla ogrodowego społecznika, który przekazując własne doświadczenie i wiedzę swojemu środowisku działkowemu, wpisał się aktywnie w rozwój ogrodnictwa działkowego.

Podczas imprezy ogłoszone zostały wyniki konkursów ogrodowych, a ich laureatom dyplomy i upominki rzeczowe ufundowane przez Zarząd ROD wręczył Prezydent Wałbrzycha.

Dla działkowców Zarząd ROD przygotował loterię fantową, w której do wygrania były m.in. narzędzia ogrodnicze oraz rozmaite sprzęty przydatne działkowcom.

Nie zabrakło także lokalnej telewizji, dzięki której działkowcy stają bardziej widoczni dla mieszkańców i pozytywnie przez nich odbierani. Zarząd ROD „Biały Kamień” unaocznia, że jest to jedna z metod docierania do społeczności lokalnej, informowania o problemach i sukcesach działkowców, Ogrodów i Polskiego Związku Działkowców, sposobach ich rozwiązywania, a także do pozyskiwania nowych działkowców na wolne, niezagospodarowane działki.

Dla uczestników Zarząd Ogrodu przygotował poczęstunki i w swojskim klimacie, przy muzyce i tańcach szybko minął czas do zakończenia obchodów. Dobra atmosfera, jaka panowała na tej na imprezie niebagatelnie wpłynęła na pozytywny wizerunek całej organizacji i umacnianie jedności Polskiego Związku Działkowców, co w efekcie przynosi korzyści dla wszystkich działkowców.

Na zakończenie dodać należy, że Zarząd ROD „Biały Kamień” na czele z Panią Prezes Cornelią Dylong winien posłużyć za przykład do naśladowania, bowiem Zarząd ROD, a zwłaszcza Pani Prezes Zarządu mają wiele pomysłów na aktywność działkowców i ROD, Pani Prezes pozostaje otwarta na wszelkie propozycje dotyczące programu działania, zarządzania, zagospodarowywania i rozwoju Ogrodu i nieprzerwanie oczekuje na sugestie działkowców w tym przedmiocie.

Lidia Miszta

St. inspektor

PZD – Okręg Sudecki

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress