PZD – Okręg Sudecki

Szkolenia zarządów ROD w Okręgu Sudeckim PZD

W dniach 18-20 września 2019 r. Biuro Okręgu Sudeckiego w Szczawnie-Zdroju przeprowadziło cykl narad szkoleniowych dla członków zarządów ROD Okręgu Sudeckiego. Do udziału w naradach zapraszano także członków organów szczebla okręgowego.

Tematyka narad obejmowała zadania zarządów ROD wynikające z ustawy o rod, statutu PZD, regulaminu ROD, aktualnie obowiązujących przepisów związkowych oraz prawa powszechnie obowiązującego.

W pierwszej kolejności Dyrektor Biura Okręgu Sudeckiego przedstawił szczegółowo członkom zarządów ROD proces nabywania i wygaszania prawa do działki w ROD, tryb nadawania członkostwa PZD, prawa i obowiązki członków zwyczajnych, zasady organizacyjne PZD oraz uiszczanie opłat ogrodowych uchwalanych na walnych zebraniach oraz opłat przy nabywaniu prawa do działki przez nowego działkowca.

Starszy inspektor Maria Klimków przedstawiła zgodnie z ustawą o rod przypadki wypowiadania umowy dzierżawy działkowej oraz cały przebieg dokumentowania postępowania, które zarządy ROD muszą przeprowadzić, aby prawidłowo i skutecznie wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej. Członkowie zarządów ROD zapoznali się również z tematyką związaną ze zmianami w planach zagospodarowania ROD oraz z obowiązkami zarządów ROD w przypadkach powzięcia informacji o budowie lub rozbudowie altan lub innych obiektów na działkach, których powierzchnia zabudowy przekracza normę określoną w art. 2 pkt 9a ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176.)

Główny księgowy Karolina Dobrosielska oraz Starszy księgowy Katarzyna Malicka przedstawiły na naradach zasady wydatkowania i przeznaczania środków finansowych, prawidłowe opisywanie faktur i innych dokumentów finansowych, obowiązki członków zarządów ROD i kasjerów.

Na narady przygotowano i przekazano komplety wzorów dokumentów pomocnych w bieżącej pracy zarządów ROD.

Podczas narad wskazywano na konieczność konsekwentnego i poprawnego stosowania przepisów związkowych i innych regulacji prawnych. Zachęcano wszystkich uczestników do współpracy i kontaktów z Okręgiem Sudeckim, zwłaszcza w przypadku wątpliwości w interpretacji prawa i we wszelkich problemach występujących w ROD.

Pracownicy Biura Okręgu Sudeckiego poinformowali również, że w najbliższym czasie przekazane będą dla wszystkich ROD indywidualne skrzynki elektroniczne oraz kalendarze działkowca na rok 2020.

Piotr Piątek

Dyrektor Biura

Okręg Sudecki PZD

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress