PZD – Okręg Sudecki
Narady szkoleniowe w Okręgu Sudeckim PZD

Narady szkoleniowe w Okręgu Sudeckim PZD

Polski Związek Działkowców – Okręg Sudecki w Szczawnie-Zdroju realizując zadania wynikające z uchwalonego programu zadań związanych z kampanią sprawozdawczo-wyborczą w ROD Okręgu Sudeckiego w 2019 roku, przeprowadził cykl narad szkoleniowych dla członków zarządów i komisji rewizyjnych ROD Okręgu Sudeckiego. Do udziału w naradach zapraszano także członków organów szczebla…

Narada szkoleniowa dla zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD Okręgu Sudeckiego.

Narada szkoleniowa dla zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD Okręgu Sudeckiego.

W dniu 30 stycznia br. odbyła się narada szkoleniowa dla członków powołanego przez Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie-Zdroju zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD Okręgu Sudeckiego w roku 2019, w skład którego weszli członkowie organów statutowych Okręgu Sudeckiego PZD oraz pracownicy Biura Okręgu. Otwierając naradę Prezes…

Informacja z posiedzenia  Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju

Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju

W dniu 30 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju. W posiedzeniu uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Obradom przewodniczył Prezes OZS PZD. Tematyka posiedenia obejmowała: aktualną sytuację działkowców, Ogrodów i Związku, w tym informację z XXVI posiedzenia Krajowej…

Krajowa Rada PZD zajęła stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

W dniu 24 stycznia 2019 r. Krajowa Rada PZD zajęła stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia. Przedmiotowe stanowisko było efektem analizy przepisów projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk 3108) i wypracowania wniosku, że projektowane rozwiązania…

XXVI Posiedzenie Krajowej Rady PZD

XXVI Posiedzenie Krajowej Rady PZD

W dniu 24 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się XXVI posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu wzięła również udział Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt oraz inni zaproszeni goście. Posiedzenie otworzył Prezes Eugeniusz Kondracki, który uwagę…

Dotychczasowe działania Związku w obronie ROD przed polityką planistyczną miast

Dotychczasowe działania Związku w obronie ROD przed polityką planistyczną miast

W ostatnim czasie Związek zaobserwował wzmożoną aktywność niektórych miast – zwłaszcza tych większych – w zakresi podejmowania działań planistycznych zmierzających do zmian w planach miejscowych i studiach. Ma to fundamentalne znaczenie dla rodzinnych ogrodów działkowych, gdyż zapisanie, w miejsce istniejących ogrodów lub w ich sąsiedztwie, innego przeznaczenia terenu niż…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress