PZD – Okręg Sudecki

INFORMACJE Z KRAJOWEJ RADY PZD

Przemówienie Prezesa Eugeniusza Kondrackiego ws. zmian w statucie PZD

Przemówienie Prezesa Eugeniusza Kondrackiego ws. zmian w statucie PZD

REFERAT KRAJOWY ZJAZD Nowelizacja Statutu Szanowni Delegaci, Przedłożony dzisiaj projekt nowelizacji statutu jest rezultatem intensywnych prac całego Związku nad realizacją obowiązku dostosowania najważniejszego aktu prawa wewnątrzzwiązkowego do nowych przepisów powszechnie obowiązujących. W dniu 20 maja 2016 roku weszła bowiem w życie ustawa o zmianie ustawy…

Znowelizowany statut PZD

Znowelizowany statut PZD

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zajzd PZD przyjął zmiany w statucie, jednak znowelizowany statut będzie obowiązywał dopiero po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym. Do momentu jego rejestracji obowiązuje jego dotychczasowa wersja. Ze zmianami w statucie można zapoznac się TUTAJ. Statut_2017_(tekst_jednolity).pdf

Delegaci przyjęli dwie uchwały ws. zmiany statutu oraz rozwoju ROD w Polsce. Ponadto podjęli ważne stanowiska, które dotyczą m.in. ustawy reprywatyzacyjnej i sprawy roszczeń do terenów ROD, współpracy z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi, otwarcia ROD dla społeczeństwa oraz szerszego otwierania na ROD i działkowców. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami.…

Zakończył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD – relacja

Zakończył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD – relacja

Zakończył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców. Wzięli w nim udział delegaci z całej Polski. Zebrali się w celu uchwalenia zmian w Statucie wynikających ze zmiany ustawy o stowarzyszeniach. Proponowane przez Krajową Radę PZD zmiany są efektem końcowym wielomiesięcznych prac i konsultacji ze środowiskiem działkowców w całym kraju.…

Delegaci o potrzebnym rozwoju ROD

Delegaci o potrzebnym rozwoju ROD

Barbara Korolczuk, okręg wrocławski – Pokazaliśmy w czym tkwi siła PZD. Jedność, troska, stanie na straży praw działkowców, świadomość, że tylko razem możemy obronić ogrody – mówiła delegatka okręgu wrocławskiego. Wskazała, iż rozwój infrastruktury ogrodowej jest ważny, dlatego należy pokazać samorządom wartość ogrodów…

Delegaci zabrali głos ws. zmian w statucie

Delegaci zabrali głos ws. zmian w statucie

Sylwester Chęciński, OZ Poznań Wszystkie wprowadzone zmiany w statucie spełniają wymogi dostosowania statutu do ustawy o Stowarzyszeniach. W mojej ocenie wszystkie przyjęte zmiany idą we właściwym kierunku i spełniają oczekiwania działkowców. W sposób szczególny zwrócił uwagę na paragraf 74 i podkreślenie  roli prezesów ROD oraz znaczenia kolegiów prezesów. Zmiany te…

Związek skierował list do Ministra Sprawiedliwości ws. ustawy reprywatyzacyjnej

Związek skierował list do Ministra Sprawiedliwości ws. ustawy reprywatyzacyjnej

W dniu 20 października 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości został opublikowany projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. Celem w/w projektu  ustawy jest kompleksowe uregulowanie sytuacji prawnej gruntów przejętych po 1944 r.…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress