Polski Związek Działkowców – Okręg Sudecki

INFORMACJE Z KRAJOWEJ RADY PZD

Zadania struktur Związku w zakresie oświaty

Zadania struktur Związku w zakresie oświaty

Na naradzie dyrektorów biur Okręgów PZD Pan Prezes Eugeniusz Kondracki omówił istotny temat dotyczący szkoleń dla działkowców oraz oświaty w związku. Prezes podkreślił konieczność wprowadzenia w statucie PZD obowiązku przejścia szkolenia przez nowego działkowca. Pan Prezes zaznaczył, że obecna frekwencja na szkoleniach dla nowych działkowców jest bardzo…

Działalność inwestycyjna i jej finansowanie. Dotacje ze środków zewnętrznych

Działalność inwestycyjna i jej finansowanie. Dotacje ze środków zewnętrznych

Podczas drugiego dnia narady z dyrektorami biur omówiono temat działalności inwestycyjnej w ROD. Temat omówiła kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Mariola Kobylińska. Podkreśliła , że kadra zarządzająca w OZ PZD, ma obowiązek szkolenia, kontroli i nadzoru w związku z realizowanymi inwestycjami i  remontami  w ROD. Wskazała, że szczególnie przed walnymi…

Krajowy Zarząd wyjaśnia zasady rozliczania kosztów pośrednich w ramach programu grantowego

Krajowy Zarząd wyjaśnia zasady rozliczania kosztów pośrednich w ramach programu grantowego

W dniach 8-9 marca br. odbyła się narada dyrektorów biur Okręgów PZD, która m. in. zajęła się niezwykle ważnym tematem wykorzystania i rozliczania kosztów pośrednich przeznaczonych na realizację programu ARiMR. Od kilku miesięcy bowiem jednostki PZD podejmują szeroko zakrojone działania zmierzające do realizacji projektu „Rozwój zielonej…

Realizacja programu grantowego ARiMR pt. „ Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”

Realizacja programu grantowego ARiMR pt. „ Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”

Realizacja programu grantowego ARiMR pt. „ Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”  to bardzo ważny i istotny temat narady z dyrektorami biur Okręgów PZD, gdyż od ponad roku struktury PZD zajmują się tym konkursem. Podczas narady można było podsumować osiągnięte rezultaty. Temat wprowadził…

Walne zebrania sprawozdawcze ROD w 2023 roku

Walne zebrania sprawozdawcze ROD w 2023 roku

Wprowadzenia do tematu dokonał Prezes PZD, który poinformował uczestników, iż z uwagi na fakt, iż nie ma obecnie obostrzeń pandemicznych, rok 2023 powinien być rokiem, kiedy walne zebrania będą odbywać w się w trybie i terminach określonych przez Statut PZD. W związku z powyższym z uwagi na obowiązujące przygotowania do kampanii walnych zebrań sprawozdawczych…

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Krajowy Zarząd  PZD informuje, iż Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., działając zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, poinformowała…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress