PZD – Okręg Sudecki

Komisje sejmowe za korektą nowelizacji ugn

W dniu 3.04.2019r. na wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji
Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
rozpatrzono senackie poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce
nieruchomościami (ugn). Senat, na skutek zainicjowanej przez PZD kampanii
społecznej, w którą włączyli się działkowcy z całej Polski, zgłosił poprawki
służące zminimalizowaniu ryzyka zaistnienia nieprawidłowości w procesie
reprywatyzacji wywłaszczonych nieruchomości. PZD starał się zachować
aktywną rolę w procesie legislacyjnym. Dlatego w posiedzeniu komisji
uczestniczyła delegacja Związku w składzie: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki,
oraz radcowie prawni Bartłomiej Piech i Tomasz Terlecki.
W trakcie krótkiej dyskusji minister Artur Soboń, reprezentujący resort
Inwestycji i Rozwoju, zaapelował o poparcie propozycji Senatu. W wystąpieniu
podkreślił, że jest ona zgodna z wnioskami wynikającymi z głosów
działkowców. Przebieg obrad wskazywał na powszechny wśród posłów
pozytywny odbiór zmiany zainicjowanej przez wystąpienia PZD. Przełożyło się
to w wyniki głosowania. Komisje – bez głosu sprzeciwu – zawnioskowały do
Sejmu o poparcie korekty zgłoszonej przez Senat. W tej sytuacji dokument trafi
na plenarne posiedzenie Sejmu z wnioskiem o jego przyjęcie.
Przypominamy, że w związku z kampanią społeczną prowadzoną przez
PZD, 21 marca 2019r. Senat niemalże jednogłośnie skorygował, zgodnie z
postulatami zgłaszanymi przez działkowców, zapisy nowelizacji ugn dotyczące
zasad zwrotu nieruchomości. Ich istota sprowadza się do skrócenia okresu, po
którym zacznie obowiązywać reguła, że po 20 latach od decyzji
wywłaszczeniowej wygasa możliwość żądania zwrotu nieruchomości
wykorzystanej niezgodnie z celem wywłaszczenia.
Przepis ma celu usunięcie luki w prawie, skutkiem której był brak
mechanizmu stabilizującego stosunki własnościowe w przypadkach najbardziej
zadawnionych. W efekcie luki, po kilkudziesięciu latach niezakłóconego
gospodarowania na nieruchomościach publicznych dochodziłoby do ich
reprywatyzacji. Zaznaczyć należy, że reprywatyzacja ta dotyczyła
nieruchomości, których proces wywłaszczania odbywał się zgodnie z literą
prawa. Podstawą takich roszczeń był sposób zadysponowania nieruchomością
przez władze publiczne na późniejszym etapie. Stosowana obecnie wykładnia
prawa powodowała, że roszczenia uwzględniano nawet, jeżeli w dacie zmiany
sposobu wykorzystania nieruchomości nie stanowiło to naruszenia
obowiązującego wówczas prawa.
Problem dotyczył nie tylko terenów ogrodów działkowych, ale także
obiektów publicznych, np. szkół, szpitali, obiektów sportowych itp., Zdarzało
się, że po kilkudziesięciu latach od ich wybudowania trafiały one do rąk
spadkobierców byłych właścicieli, którzy nie mieli nawet obowiązku zwrócić
kosztów naniesień.
Protesty działkowców wywołało właśnie nadmierne (aż 3-letnie)
odroczenie wejścia w życie przepisów, które wygaszały możliwość zgłaszania
żądania zwrotu nieruchomości (po 20 latach). Senatorowie uwzględnili
stanowisko PZD. Zaproponowali kompromis, skrócenie okresu odroczenia do 1
roku. Ostateczna decyzja w sprawie korekty należy do Sejmu.
BP

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress