Polski Związek Działkowców – Okręg Sudecki

Świdnickie ROD po raz kolejny będą starać się o dotacje z Gminy.

Do 10 tysięcy złotych dofinansowania mogą otrzymać stowarzyszenia ogrodowe prowadzące w Świdnicy rodzinne ogrody działkowe. Można już składać wnioski o przyznanie dotacji, które pomogą w modernizacji i  budowie infrastruktury ogrodowej.

Aby otrzymać dotację, wnioskodawca musi spełnić następujące warunki:

prowadzi jeden lub wiele Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Przez  Rodzinne Ogrody Działkowe rozumie się według przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176), wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z dziatek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową, zwane w dalszej części ROD;

ROD znajduje się na terenie Gminy Miasto Świdnica;

ROD są ogólnodostępne i umożliwiają swobodny wstęp na ich teren mieszkańcom Gminy Miasto Świdnica;

zadanie związane jest z rozwojem ROD, w szczególności budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, która wpłynie na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców i społeczność lokalną. Przez  infrastrukturę ogrodową należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z  dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2176), budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie ROD, przeznaczone do  wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do  zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD.

Udzielona dotacja w roku budżetowym nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia i nie może być większa niż 10 tys. zł nakładu na zadanie. Dofinansowanie może być przyznane dla każdego wnioskodawcy nie częściej niż raz na 1 rok.

Wnioski można składać do 5 maja 2023 roku. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 31 maja 2023 roku. W sumie w tym roku na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych przeznaczono 10 tysięcy złotych, przy czym kwota ta może ulec zmianie.

Więcej informacji o naborze w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

źródło:swidnica24.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress