Polski Związek Działkowców – Okręg Sudecki

W dniu 17 marca obradowała Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Szczawnie-Zdroju

W dniu 17 marca 2023 roku obradowała Okręgowa Komisja Rewizyjna  PZD w Szczawnie-Zdroju. Obradom przewodniczył   – Przewodniczący  Komisji Pan Ryszard Burzyński. W posiedzeniu jako zaproszeni goście uczestniczyli również Prezes Okręgu Sudeckiego PZD Pan Henryk Malik i Wiceprezes Okręgu Sudeckiego PZD Pan Piotr Piątek.

Po przyjęciu porządku obrad, Prezes Okręgu przedstawił członkom Komisji Rewizyjnej, aktualną sytuację w Polskim  Związku  Działkowców i w Okręgu Sudeckim i na jej tle nakreślił najbliższe zadania  do realizacji przez członków Okręgowej Rady i Okręgowej  Komisji Rewizyjnej PZD.  W związku z  kampanią sprawozdawczą  w 2023 r. Prezes omówił obowiązki jakie z tego tytułu  muszą wykonać zarządy ROD w organizowaniu zebrań i przestrzegania obostrzeń sanitarnych.

Wiceprezes Okręgu Sudeckiego przedstawił przebieg realizacji  przyjętych projektów z Okręgu Sudeckiego w ramach ogłoszonego konkursu „ Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Część ogrodów ma już poza sobą pierwszy okres rozliczeniowy i aktualnie oczekuje na drugą transzę środków pieniężnych, druga część natomiast albo jest aktualnie w okresie  rozliczeniowym  z pierwszej transzy lub jest na pierwszym etapie realizacji przyjętego przez AR i MR projektu.  ROD z Okręgu Sudeckiego, które uzyskały granty aktywnie  uczestniczą  w  ich realizacji.

Wiceprezes zapoznał również członków Komisji ze sprawami dotyczącymi: Ośrodków Finansowo Księgowych, budowy siedzib dla zarządów ROD oraz komunikacją elektroniczną w Związku.

Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokółami:

– z badania  bilansu i sprawozdań finansowych Okręgu Sudeckiego PZD za 2022 rok

– z oceną preliminarzy finansowych Okręgu Sudeckiego PZD i otwartego planu pracy ORS i OZ na 2023 r.;

– z badania sprawozdania z działalności merytorycznej Okręgowej Rady Sudeckiej i Okręgowego Zarządu PZD w 2022 roku.

Przedstawione protokóły, były wynikiem wcześniejszych prac powołanych   Zespołów  z  Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, szczegółowo badających  wymienione dokumenty.

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z wynikami badań i wypływającymi z nich wnioskami  pozytywnie ocenili dokumentację sprawozdawczą finansową i merytoryczną  Okręgu Sudeckiego za 2022 r., oraz wydali pozytywne  oceny w stosunku do preliminarzy  finansowych  i otwartego planu pracy na 2023 r. Okręgu Sudeckiego, wnioskując  w każdym przypadku  o  ich  zatwierdzenie przez Okręgową Radę  Sudecką PZD w Szczawnie – Zdroju.   

W trakcie obrad członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej  PZD  zatwierdzili również Program Działania OKR PZD w Szczawnie – Zdroju na 2023 r. oraz zostali całościowo zapoznani z „Wynikami kontroli przeprowadzonych w  OZ i w ROD w 2022 roku”  wraz z  wnioskami do pracy kontrolnej w 2023 roku.          

mgr Tomasz Domagała – Członek OKR PZD

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress