Polski Związek Działkowców – Okręg Sudecki

Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie- Zdroju w dniu 24 lutego 2023 r.

W dniu 24 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu Sudeckiego PZD. W posiedzeniu uczestniczył, jako zaproszony gość – Przewodniczy Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Tematyka posiedzenia obejmowała: aktualną sytuację działkowców, ROD i PZD, sprawy terenowo- prawne,  bilans i sprawozdanie finansowe OS PZD za 2022 rok wraz z preliminarzem na rok 2023 r., kampanię sprawozdawczą ROD Okręgu Sudeckiego PZD w roku 2023, sprawy organizacyjne.

W odniesieniu do aktualnej sytuacji Prezes Okręgu nawiązał do informacji w sprawie prac nad nowelizacją przepisów prawa powszechnego w zakresie dotyczącym ROD i działkowców. Następnie Wiceprezes Okręgu odniósł się do realizacji konkursu ARiMR „Rozówj zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, z której wynika, że złożone wnioski są realizowane zgodnie z obowiązującym regulaminem i  harmonogramem.

W zakresie spraw terenowo-prawnych OZ Sudecki omawiał warunki porozumienia z Gminą Świebodzice w sprawie likwidacji części ROD „Stokrotka” w Świebodzicach na inwestycję drogową

oraz warunki porozumienia na ustanowienie służebności przesyłu na terenie ROD „Podzamcze”
w Wałbrzychu, w związku z budową sieci energetycznej.

W toku obrad, po zapoznaniu się z protokółem Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju badania bilansu i sprawozdań finansowych Okręgu Sudeckiego PZD za 2022 r. i opinią Okręgowej Komisji Rewizyjnej w sprawie preliminarza finansowego OS PZD na rok 2023, OZ Sudecki PZD przyjął ww. dokumenty, celem zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady Sudeckiej PZD.

W sprawach organizacyjnych przyjęto informację w sprawie zebrań sprawozdawczych, z której wynika, iż w Okręgu Sudeckim zaplanowano 45 zebrań, z czego najwięcej przypada w miesiącu kwietniu br. Przedyskutowano także przeprowadzone narady szkoleniowe dla organów ROD i członków zespołu do obsługi walnych zebrań, oceniając pozytywnie zainteresowanie tematyką walnych zebrań, o czym świadczyła wysoka frekwencję na naradach, ich przebieg i szeroka dyskusja.

Następnie OZ Sudecki zatwierdził 61 uchwał Zarządów ROD w sprawie wypowiedzenia umów dzierżawy działkowej.

W sprawach różnych omawiano m.in. propozycje dokooptowania do składu Okręgowej Rady Sudeckiej PZD działkowca na wolny mandat z powiatu wałbrzyskiego, celem przedłożenia propozycji na najbliższym posiedzeniu plenarnym ORS PZD.

Lidia Miszta – St. inspektor Okręgu Sudeckiego PZD

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress