Polski Związek Działkowców – Okręg Sudecki

Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju w dniu 27 stycznia 2023 r.

W dniu 27 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu Sudeckiego PZD. W posiedzeniu uczestniczył, jako zaproszony gość, Przewodniczy Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Tematyka posiedzenia obejmowała sprawy wynikające ze statutu PZD, realizacji planu pracy i aktów prawnych organów wyższych PZD oraz z aktualnej sytuacji działkowców, ROD i Związku, a w szczególności: zmiany w składzie OZS PZD, sprawy terenowo- prawne, sprawy finansowe, przygotowania do kampanii sprawozdawczej ROD Okręgu Sudeckiego PZD w roku 2023, sprawy organizacyjne.

W pierwszej kolejności Prezes H. Malik poinformował, że po długotrwałej chorobie zmarł nasz związkowy kolega Marek Lewandowski, wieloletni Skarbnik  i członek OZ Sudeckiego PZD, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD „Słoneczne Wzgórze” w Wałbrzychu. Prezes Okręgu w krótkich słowach wspomniał Jego zasługi dla rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego oraz oddanie dla społecznej pracy.  Pamięć Marka Lewandowskiego uczczono minutą ciszy.

Następnie głos zabrał Dyrektor Biura Piotr Piątek, który przedstawił informację nt udziału ROD w konkursie ARMiR o granty, z której wynikało, że z Okręgu Sudeckiego PZD do konkursu przystąpiło 18 zarządów ROD, z czego 14 zarządów ROD podpisało umowy o grant, natomiast 4 ROD oczekują na wyniki merytoryczne wniosków.

W zakresie spraw terenowo-prawnych OZ Sudecki podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu niezagospodarowanych działek w  ROD „Pod Skałką” w Nowej Rudzie do gminy. Ponadto pozytywnie zaopiniowano wnioski inwestorów i wyrażono zgodę w formie stosownych uchwał na czasowe zajęcia terenów w 3 ROD.

W sprawach finansowych OZ Sudecki omawiano sytuację w ROD Okręgu Sudeckiego
w przedmiocie gospodarowania i rozporządzania środkami finansowymi ROD w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Realizując porządek obrad, podjęto temat przygotowań do kampanii sprawozdawczej
w ROD Okręgu Sudeckiego w 2023 roku, w tym uchwalono plan zadań związanych
z walnymi zebraniami, powołano zespół do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych, przyjęto ramowy program szkoleń dla zespołu do obsługi oraz członków organów ROD.

W sprawach organizacyjnych zatwierdzono 10 uchwał w sprawie wypowiedzenia umów dzierżawy działkowej, uchylono własną uchwałę w pow. zakresie oraz uchwalono plan kontroli zarządów ROD na I półrocze 2023 r.

W odniesieniu do spraw różnych na posiedzeniu omawiano m.in.:

  • remonty i modernizacje infrastruktury PZD, rozliczenie wydatkowanych środków,
  • problemy wewnątrzogrodowe, m.in. uiszczanie opłat ogrodowych,
  • zatwierdzono zmianę planu zagospodarowania ROD
  • pozytywnie rozpatrzono wnioski o odznaczenia członków Zarządu ROD „Trojan” w Lądku- Zdroju

Lidia Miszta – St. inspektor Okręgu Sudeckiego PZD

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress