Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie- Zdroju


W dniu 30 sierpnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie- Zdroju, któremu przewodniczył Prezes Okręgu Sudeckiego PZD. W posiedzeniu uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczy Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Tematyka obrad obejmowała: aktualną sytuację działkowców, ogrodów i PZD, sprawy terenowo- prawne, sprawy finansowe, organizacyjne i różne.

W odniesieniu do aktualnej sytuacji Okręgowy Zarząd omawiał udział ROD
w konkursie ARMiR-u pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Wpłynęły kolejne wnioski Zarządów ROD o przyznanie grantów. Stosownie do wymaganej procedury OZ Sudecki podjął cztery uchwały
w sprawie wyrażenia zgody Zarządom ROD na przystąpienie do konkursu.

Kontynuując porządek obrad OZ Sudecki podjął 5 uchwał w zakresie spraw terenowo- prawnych dotyczących: likwidacji i zwrotu części terenów ROD do gmin oraz stwierdzenia faktycznej powierzchni 1 ROD. Ponadto wyrażono zgodę na czasowe zajęcie terenu ROD.

W toku obrad OZ Sudecki przyznał dotację dla Zarządu ROD z przeznaczeniem na remont bram i bramek wejściowych na teren ROD.

W zakresie spraw organizacyjnych OZ Sudecki przyjął informację Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dotyczącą wyników kontroli w ROD.  Następnie OZ Sudecki wydał stosowne zalecenia pokontrolne dla Zarządów ROD.

W dalszej kolejności OZ Sudecki zatwierdził 25 uchwał Zarządów ROD w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

W sprawach różnych OZ Sudecki omawiał sytuację w ROD, gdzie powołano Zarządy Komisaryczne oraz sprawy związane z remontem siedziby Okręgu Sudeckiego PZD.

Lidia Miszta

st. insp.

OS PZD w Szczawnie-Zdroju