Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD  w Szczawnie- Zdroju w dniu 29 kwietnia  2022 r.


W dniu 29 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu Sudeckiego PZD. W posiedzeniu uczestniczył, jako zaproszony gość, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. 


Tematyka posiedzenia wynikała z realizacji planu pracy oraz z aktualnej sytuacji wokół działkowców, Ogrodów i Związku, a w szczególności obejmowała m.in. sprawy terenowo-prawne, informację nt tegorocznej kampanii sprawozdawczej ROD Okręgu Sudeckiego PZD, sprawy finansowe, organizacyjne.
W zakresie spraw terenowo-prawnych OZ Sudecki podjął 2 uchwały wynikające z zakończenia obowiązującej procedury w sprawie likwidacji części terenów ROD, w sprawie wniosków do Krajowej Rady PZD o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego niezagospodarowanych części terenów 2 ROD i ustalenia faktycznej liczby działek w ROD „Victoria” w Wałbrzychu.
Następnie przyjęto informację w sprawie przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych, z której wynika, że odbyła się większość zebrań i wypełniły one wymogi statutowe. Ponadto OZ Sudecki udzielił zgody na przesunięcie terminów walnych zebrań po terminie statutowych tj. po 15 maja br. dla 2 ROD, podejmując w tym zakresie stosowne uchwały.
W sprawach finansowych OZ Sudecki PZD pozytywnie rozpatrzył wnioski i przyznał dotacje w wysokości po 2 000 zł dla: ROD „Relaks” w Żarówie z przeznaczeniem na remont domu działkowca, ROD „Biały Kamień” w Wałbrzychu z przeznaczeniem na wymianę i remont ogrodzenia zewnętrznego oraz dla ROD „Pod Świerkiem” w Stroniu Śląskim z przeznaczeniem na wymianę zadaszenia wiaty ogrodowej.
Realizując porządek obrad OZ Sudecki zatwierdził 5 uchwał zarządów ROD w sprawie wypowiedzenia umów dzierżawy działkowej.
W sprawach różnych omawiano m.in. kwestie remontu i modernizacji siedziby Okręgu Sudeckiego PZD, udzielono zgody 2 zarządom ROD na przedłużenie terminów wykonania zaleceń pokontrolnych, ponadto OZ Sudecki postanowił ufundować puchar okolicznościowy z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia ROD „Relaks” w Świebodzicach. 


Lidia Miszta
St. inspektor OS PZD
w Szczawnie- Zdroju