PZD – Okręg Sudecki

Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju

W dniu 31 marca 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie- Zdroju, któremu przewodniczył Prezes Okręgu Sudeckiego PZD. W posiedzeniu uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczy Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Tematyka obrad obejmowała: aktualną sytuację działkowców, ogrodów i PZD, sprawy terenowo- prawne, sprawy finansowe, sprawy organizacyjne i różne.

Prezes Okręgu w odniesieniu do aktualnej sytuacji przekazał, że w dniu 25 marca br. na zdalnym posiedzeniu Krajowy Zarząd PZD podjął szereg ważnych decyzji oraz wyrażając troskę o członków organów ROD i działkowców w związku z trwająca epidemią przyjął Apel w tej sprawie. Prezes Okręgu zachęcił do zapoznania się z pełną informacją z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD, która została zamieszczona na głównej stronie internetowej PZD.

Realizując porządek OZ Sudecki PZD podjął uchwały w zakresie spraw terenowo- prawnych, a mianowicie  w sprawie stwierdzenia faktycznej likwidacji części terenu ROD „Trojan” w  Lądku- Zdroju i  w sprawie akceptacji warunków zawartych w projekcie umowy dot. określenia warunków likwidacji części ROD im. „T. Kościuszki” w Pieszycach, poza tym podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zajęcie terenu ROD w celu przeprowadzenie prac polegających na budowie dwóch linii kablowych.

W sprawach finansowych pozytywnie rozpatrzono wniosek Zarządu ROD  „Krokus” w Stroniu Śląskim o przyznanie dotacji w wysokości 2 tys. zł z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia zewnętrznego ROD.  

W toku obrad, OZ Sudecki w ramach nadzoru nad zarządami ROD, omówił sytuację w ROD Okręgu Sudeckiego w zakresie spraw organizacyjnych i finansowych, podejmując stosowne decyzje. Następnie zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 85 ust. 2 Statutu PZD, OZ Sudecki zatwierdził uchwały zarządów ROD odnoszące się do wypowiedzenia umów dzierżawy działkowej, ponadto zbadano odwołanie działkowca od uchwały zarządu ROD. W sprawach różnych pozytywnie zaopiniowano wnioski skierowane do Krajowego Zarządu PZD o odznaczenie 2 działkowców złotą odznaką „Zasłużonego Działkowca”.

Na zakończenie posiedzenia Prezes Okręgu Sudeckiego złożył członkom Zarządu, całemu aktywowi OS PZD i wszystkim działkowcom naszego Okręgu najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Lidia Miszta

Starszy inspektor.

Okręg Sudecki PZD

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress