PZD – Okręg Sudecki

Obradował Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie-Zdroju

W dniu 16 maja 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju, któremu przewodniczył Prezes OZS PZD. W obradach uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju.

Porządek obrad obejmował aktualną sytuację działkowców, ROD, Związku, sprawy terenowo- prawne, kampania sprawozdawczo-wyborcza ROD Okręgu Sudeckiego, sprawy organizacyjne, finansowe.

Okręgowy Zarząd w odniesieniu do aktualnej sytuacji  m.in. przyjął informację z narady prezesów i dyrektorów biur OZ, która odbyła się w dniach 8-9 maja br. w Warszawie. Najważniejszym tematem na naradzie była ocena przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo- wyborczych oraz przygotowania do okręgowych zjazdów oraz Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbędzie się w grudniu 2019 r. w Warszawie, oceniając pozytywnie zarówno przebieg i wyniki walnych zebrań, jak i przygotowania do zjazdów. Kolejnym tematem była komunikacja w Związku. Krajowa Rada PZD podejmuje szereg działań, aby jeszcze lepiej dotrzeć do zarządów ROD i działkowców poprzez stworzenie nowej strony internetowej PZD wraz z podstronami wszystkich okręgów oraz utworzenie wszystkim rodzinnym ogrodom działkowym w PZD jednolitych skrzynek elektronicznych z domeną pzd.pl. Na naradzie omówiono również temat programu DGCS PZD System, najważniejsze obowiązki okręgów oraz zarządów ROD związanych z ochrona danych osobowych. Poruszono również temat oceny Statutu PZD pod względem ewentualnych potrzeb nowelizacji o dodatkowe zapisy podczas zbliżającego się Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Omawiano sprawy dotyczące promocji ROD, potrzeb inwestycyjnych i poprawy estetyki ROD, z zakresu gospodarki gruntami, zmian w przepisach powszechnie obowiązujących oraz poruszono zagadnienie: Co Związek może zaoferować działkowcom ? a także inicjatywy w odniesieniu do stworzenia Programu Oświatowego PZD.

W odniesieniu do posiedzenie OZS w zakresie spraw terenowo- prawnych Zarząd podjął stosowne uchwały wynikające z procedury zwrotu części terenów ROD do gmin.

W toku obrad Okręgowy Zarząd przyjął informację z przebiegu kampanii sprawozdawczo- wyborczej w ROD Okręgu Sudeckiego, z której wynika, że walne zebrania zwoływano zgodnie z trybem określonym w przepisach związkowych, przebieg zebrań był zgodny ze Statutem PZD, wytycznymi KR PZD, przyjętym na zebraniach porządkiem obrad i regulaminem. Ich wyniki
i podjęte uchwały są zgodne z prawem związkowym (za wyjątkiem 2 zebrań). OZ Sudecki udzielił zgody na zwołanie zebrania po terminie statutowym dla 1 Zarządu ROD.

Następnie OZ Sudecki omawiał przygotowania do X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD stwierdzając, że przygotowania trwają zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W sprawach finansowych Okręgowy Zarząd, po wysłuchaniu dyskusji i opinii Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, przyjął zbiorczy bilans i sprawozdania finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Sudeckiego za rok 2018 oraz zbiorczy preliminarz finansowy Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Sudeckiego na 2019 rok, celem przedłożenia do zatwierdzenia na najbliższym zebraniu plenarnym Okręgowej Rady Sudeckiej PZD.

Ponadto OZ Sudecki udzielił dotacji z Funduszu Rozwoju Okręgu dla 1 ROD na kwotę 3 600 zł.

Lidia Miszta

Starszy inspektor

PZD – Okręg Sudecki

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress