PZD – Okręg Sudecki

Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju

W dniu 26 kwietnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju, któremu przewodniczył Prezes Okręgu Sudeckiego PZD. W zebraniu uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczy Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Tematyka obrad obejmowała: aktualną sytuację działkowców, ogrodów i PZD, informację w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD Okręgu Sudeckiego w 2019 roku, sprawy finansowe, organizacyjne, ogrodnicze i różne.

W odniesieniu do aktualnej sytuacji działkowców, ROD i PZD, Okręgowy Zarząd Sudecki omawiał zagrożenia praw działkowców wynikające ze zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy „śmieciowej”) i kierunki działania PZD w zakresie ochrony interesów rodzinnych ogrodów działkowych.

Następnie Zarząd przyjął informację nt kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD Okręgu Sudeckiego, z której wynika, że zebrania się odbyły się w 92 ROD (w tym 2 konferencje delegatów) i przeprowadzone zebrania wypełniły statutowe cele rozliczenia się z działalności zarządów ROD za rok 2018 i kadencję oraz przyjęcia planów na rok następny i na kadencję, uchwalenia opłat ogrodowych, wyboru organów ROD i delegatów na okręgowy zjazd.

W sprawach  finansowych Zarząd przyjął informację nt bilansów ROD z Okręgu Sudeckiego oraz udzielił dotacji z Funduszu Rozwoju Okręgu dla 1 ROD na kwotę: 10 000 zł, podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do wiadomości planu inwestycji i remontów w ROD Okręgu Sudeckiego na rok 2019 do przedłożenia na najbliższym posiedzeniu plenarnym Okręgowej Rady Sudeckiej PZD, celem zatwierdzenia.

W sprawach ogrodniczych Okręgowy Zarząd podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów okręgowych dla ROD i działkowców Okręgu Sudeckiego pn. „Wzorowy ROD Roku 2019”, „Wzorowa Działka Roku 2019”.

Ponadto w toku obrad Okręgowy Zarząd m. in. przyjął informację w sprawie przygotowań do X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD, podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wypowiedzenia przez zarząd ROD umowy dzierżawy działkowej, podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu umowy dot. krótkotrwałego udostępnienia przez zarząd ROD pomieszczeń w domach działkowca

Lidia Miszta

St. inspektor

PZD – Okręg Sudecki

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress